การทำความสะอาดและการกำจัด

การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์

อุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ - การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์

    อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบพ่นน้ำแข็งแห้งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไปเพื่อกำจัดน้ำมัน สี สนิม และกาวคาร์บอนในแม่พิมพ์ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนปิโตรเคมี และชิ้นงานอื่นๆ

    พื้นที่ เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์ ปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุด ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ยังถูกนำมาใช้อย่างรวดเร็วในการทำความสะอาดหรือขจัดสี สนิม น้ำมัน อุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งและเครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์มีข้อดีและข้อเสียของตัวเองแม้ว่าจะมีบทบาทในการทำความสะอาดที่คล้ายกันมากก็ตาม

maxresdefault - การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์
maxresdefault - การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์

    อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบพ่นน้ำแข็งแห้งและเครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง แม้ว่าจะมีบทบาทในการทำความสะอาดที่คล้ายกันมากก็ตาม

อุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ 4 - การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์

ข้อดีของอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง:

1.ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบใช้น้ำแข็งแห้ง จึงไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

2.ผลการทำความสะอาดของอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบพ่นน้ำแข็งแห้งมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าวิธีการทำความสะอาดโดยใช้สารทำความสะอาด อีกทั้งยังไม่ทำลายวัสดุที่ทำความสะอาดอีกด้วย

3.เวลาในการทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งจะน้อยกว่าวิธีการทำความสะอาดโดยใช้สารทำความสะอาด เนื่องจากไม่จำเป็นต้องปิดและถอดประกอบและยังสามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้

4.ง่ายต่อการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งเพราะขั้นตอนไม่ซับซ้อน ระบบอัตโนมัติยังสามารถทำให้เป็นจริงได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนแรงงาน

ข้อเสียของอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง:

1. ผลการทำความสะอาดไม่ดีหากอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดเย็นลง

2. สภาพแวดล้อมการทำงานที่เข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบพ่นน้ำแข็งแห้ง จำเป็นต้องสวมชุดป้องกันเนื่องจากอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

3. ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งสูง เครื่องพ่นน้ำแข็งแห้งทำความสะอาดมักจะติดตั้งถังเก็บน้ำแข็งแห้ง อุปกรณ์ทำน้ำแข็งแห้ง เครื่องอัดอากาศ และถังเก็บอากาศ

    เหมือนใหม่ อุปกรณ์ทำความสะอาดอุตสาหกรรม, เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์มีข้อได้เปรียบมากกว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งและยังแก้ปัญหาข้อเสียของการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งอีกด้วย นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังกว้างขวางกว่า โดยทั่วไปแล้วเครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ถือเป็นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบพ่นน้ำแข็งแห้งและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

    เครื่องเลเซอร์ทำความสะอาด ทำงานโดยการให้ความร้อนและระเหยสารปนเปื้อนในทันทีด้วยพลังงานเลเซอร์ผ่านการระเหย

    ในฐานะที่เป็นตัวแทนขั้นสูงสำหรับการทำความสะอาดแบบดั้งเดิม เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์มีประโยชน์มากมาย: ไม่ใช้สารเคมีและสารทำความสะอาดใดๆ ไม่มีปฏิกิริยาโฟโตเคมี ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและสภาพแวดล้อม ไม่มีความเครียดเชิงกล ไม่ทำลายเครื่องมือหรือชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูง , ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน , ไม่จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วน , การดำเนินการทำความสะอาดแบบออนไลน์ , รองรับการทำงานตลอด XNUMX ชั่วโมง , การควบคุมอัตโนมัติที่ใช้งานจริงได้ง่าย , การทำความสะอาดด้วยรีโมทคอนโทรล , การควบคุมความแม่นยำในการทำความสะอาดอย่างแม่นยำ (ระดับไมครอน) และการถอด กำหนดชั้นสีตามความต้องการ

อุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ 3 - การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์
อุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ 1 - การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง VS การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์

    ราคาเป็นข้อเสียเปรียบหลักของเครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ ราคาเริ่มต้นของเครื่องทำความสะอาดเลเซอร์พลังงานขนาดเล็กที่สุดโดยผู้ผลิต R & D ที่มีชื่อเสียงคือมากกว่า 50,000 RMB พลังงานสูง น้ำยาทำความสะอาดเลเซอร์ ราคาหลายแสนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดนับล้าน

    ในฐานะที่เป็นสิ่งทดแทนขั้นสูงใหม่ เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์มีแนวโน้มที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกยาวไกลกว่าที่เครื่องจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากลูกค้ามักจะเลือกอุปกรณ์ทำความสะอาดแบบดั้งเดิมที่พวกเขาคุ้นเคย และเครื่องเลเซอร์ยังไม่เป็นที่ยอมรับและมีราคาแพงในระดับหนึ่ง

    ต้นทุนรวมของเครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์โดยพื้นฐานแล้วคือต้นทุนการซื้อ เนื่องจากการบริโภคที่ตามมาเป็นเพียงแหล่งจ่ายไฟเท่านั้น ซึ่งอาจเล็กน้อย กล่าวคือ การลงทุนครั้งแรกสูงแต่ต้นทุนการใช้งานต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ต้นทุนสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งคิดเป็นสัดส่วนที่มากของการซื้ออุปกรณ์ อาจกล่าวได้ว่าต้องทำความสะอาดพื้นผิวมากขึ้นและการใช้เครื่องทำความสะอาดแบบใช้น้ำแข็งแห้งบ่อยขึ้นทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ในขณะที่การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์นั้นคุ้มค่ากว่า

    ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสาขาการทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เลเซอร์คลีนเนอร์จะเป็นกระแสหลัก ได้รับการยอมรับจากตลาด และกลายเป็นวิธีการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อแทนที่การทำความสะอาดแบบดั้งเดิมและการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

วิดีโอการทำความสะอาดด้วยเลเซอร์

以上内容主要来自于网络。

由, 代表本站,,, 交流,,,,,,,,,,, 第一第一第一第一